„Vzájomná pomoc“

V druhej polovici roku 2022 sme spoločne so spoločnosťou ALUreal v zastúpení Martina Richtárecha spolupracovali na projekte obnovy centrálneho preskleného svetlíka na kostole Ducha Svätého v Leviciach.

Sme radi, že pán farár Martin Félix a jeho spolupracovníci vložili dôveru do našich firiem a dnes sa môžeme pochváliť objektovým riešením pre novú konštrukciu svetlíka, ktorý veríme, že výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu vnútorného prostredia kostola pre farníkov.

V rámci vzájomnej spolupráce taktiež naše spoločnosti prispeli finančnou čiastkou na pomoc rodinám v núdzi prostredníctvom charitatívnej organizácie Vincentík v Leviciach. Spoločne s pani Boledovičovou sme vybrali päť rodín, ktorým sme pomohli so zabezpečením základných potrieb a prostriedkov pred Vianocami. „Ďakujeme za príležitosť pomôcť“

V Bratislave 22.12.2022

 

kostol Ducha Svätého v Leviciach