NAŠI PARTNERI

Ako trhový líder sme relevantný partner pre všetkých dodávateľov a výrobcov v odvetví. Našu profesionalitu neustále zdokonaľujeme kontinuálnym systémom školení.

Partneri

Naši dodávatelia sú overené spoločnosti s dlhoročnou pôsobnosťou v odvetví, vďaka ktorým sme schopní zabezpečiť širokú škálu prvkov pre servis, údržbu a opravu okien, dverí a rôznych druhov opláštení budov.

Certifikáty a oprávnenia

Našu spoľahlivosť a odbornosť dokumentujú oprávnenia, certifikáty a autorizácie od všetkých relevantných systémových domov, výrobcov a spracovateľov na trhu.