KONTAKTUJTE NÁS

To čo najviac oceňujú naši zákazníci sú: rýchla reakcia na ich požiadavky, odborné posúdenie problému, návrh ekonomicky optimálneho riešenia a profesionálna realizácia.

B.E.Service SK, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným

CONTACT INFO

E-mail: info@beservice.sk

Tel.: +421 917 052 476

Technické oddelenie: +421 918 781 288

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: B.E.Service SK, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 47 133 449
DIČ: 2023755844
IČ DPH: SK2023755844

Sídlo: Žikava č.202, 951 92
Kancelária Bratislava: Račianska 153, 831 54 Bratislava

Zodpovedný zástupca: Ing. Kukla Miroslav – konateľ spoločnosti
Štatutárny orgán: Konateľ

Registrácia: v Obchodnom registri OS v Nitre, odd. Sro, vl.č. 34145/N

BANKOVÉ SPOJENIE

Banka: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava 25
Číslo účtu: 3132027153/0200
IBAN: SK74 0200 0000 0031 3202 7153

NAPÍŠTE NÁM!

    Vyplnenením tohto formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac informácií: GDPR informácie