POMÁHAME A PODPORUJEME

Nezabúdame ani na tých, ktorí potrebujú našu pomoc.

Naša spoločnosť od začiatku svojho pôsobenia aktívne spolupracuje pri rôznych projektoch, ktoré pomáhajú zlepšiť životné a pracovné podmienky na školách, či v rôznych iných organizáciach.

Dlhodobo podporujeme nadáciu Dobrá budúcnosť a nádej ” Good Futere and Hope”, vďaka čomu sme sa spolupodieľali na materiálnom a finančnom zabezpečení sirotinca a školy v Ugande.