Ak potrebujete rýchlo a efektívne odstrániť vzniknutú poruchu, alebo havarijný stav na Vašich oknách, dverách, alebo opláštení budovy, alebo hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý na seba prevezme záruku bezporuchového fungovania vašich výrobkov, ponúkame Vám naše dlhoročné skúsenosti a odbornosť.

SERVIS, ÚDRŽBA A OPRAVA

  • Okná a balkónové dvere – plastové, hliníkové, drevené

  • Vchodové dvere

  • Zdvižno posuvné systémy

  • Protipožiarne dvere

  • RWA klapky

  • Automatické posuvné dvere

  • Presklené fasády

  • Svetlíky

Výmena a oprava

Výmena poškodených častí, oprava porúch, posúdenie, technický návrh, cenotvorba a následná realizácia.

Jednorázový servis

Technická obhliadka objektu, identifikácia jednotlivých systémov, návrh na rozsah servisu, identifikácia náhradných dielov, cenotvorba a následná realizácia vybraného rozsahu.

Periodický servis

Konštrukčná špecifikácia všetkých prvkov, zoznam náhradných dielov (ND), zabezpečenie skladu ND, pohotovostný havarijný režim.

Technické obhliadky objektu

Zabezpečenie požiadavky

Zrealizujeme technickú obhliadku objektu a určíme konštrukčné prvky výrobkov, rozsah opotrebenia a poškodenia tak, aby sme vyhoveli každej požiadavke klienta.

Návrh adekvátnej náhrady

Funkčnosť a spoľahlivosť

V prípade, že uvedený systém sa už nevyrába, vieme navrhnúť adekvátnu náhradu tak, aby bol výrobok plne funkčný a spoľahlivý.

Úpravy a opravy

Konštrukcie

Drobné úpravy existujúcich konštrukcií, doplnenie otváravých prvkov, doplnenie konštrukčnej výbavy kovania, oprava a zmena farebných povrchov profilov, úprava rastra rámových a fasádnych konštrukcií…