PREČO REALIZOVAŤ ÚDRŽBU A SERVIS OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV

Od 90-tych rokov sa na našom území zrealizovalo množstvo objektov. Konštrukčné riešenie ich obvodových plášťov vznikalo na základe požiadaviek investorov a architektov v zmysle aktuálneho trendu vývoja nových produktov.

Vplyv poveternostných podmienok

Postupom času produkty vplyvom užívania a pôsobenia poveternostných podmienok začínajú meniť svoje vlastnosti a tým zhoršujú požadovaný komfort.

Vlhkosť

Zrážky

Teplota

Zaťaženie

RIEŠENIE

Riešením okrem jednorázovej opravy je periodický servis, ktorý zabezpečí nielen stálu funkčnosť, ale aj zníži počet doposiaľ opakujúcich sa porúch.