Dni FACILITY MANAGEMENTU 2022

V dňoch 20. a 21.9.2021 sme sa opätovne ako každý rok zúčastnili na 11-tom ročníku konferencie „DNI FM 2022“ ktorú organizovala SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FACILITY MANAGEMENTU – SAFM v priestoroch x-bionec sphere ® Šamorín.

Ako partner konferencie sme mali možnosť zviditeľniť našu spoločnosť a produkty v prezentačnom stánku. V rámci odborných príspevkov nás zastupoval konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Kukla, ktorý vystúpil v druhom bloku konferencie venovanom riešeniam pre energetickú efektívnosť.

Jeho príspevok „Modelový príklad návrhu obnovy obvodového plášťa s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory energií“ vychádzal z praktickej skúsenosti realizovaného projektu na objekte AC Diplomat, Bratislava.

Komplexná revízia a pasportizácia jednotlivých prvkov obvodového plášťa vrátane výpočtu tepelno technických charakteristík. Návrh realizovateľného riešenia s úlohou:

1. zabezpečiť čo najlepší teplo-technický parameter a tým maximalizovať úsporu energií
2. prihliadnuť na efektívnosť riešenia z pohľadu „hodnota za peniaze“
3. minimalizovať dopad opatrení na chod a prevádzku objektu
4. zlepšiť pracovné prostredie

Taktiež sme sa prvý krát aktívne zúčastnili v zastúpení Ing. Miroslava Kuklu v panelovej diskusií s názvom „Ako na energetickú krízu?

Za našu spoločnosť sa na konferencií zúčastnili Adrian Pavlík, Michal Šmotlák a Miroslav Kukla.

Šamorín 21.9.2022